Träd har haft stor betydelse i den nordiska mytologin. Hela världen var uppbyggd kring den väldiga asken Yggdrasil. Även människan skapades ur detta träd.

I den gamla asatron spelade träd över huvud taget en viktig roll. Man höll offerfester där man hängde upp offren i trädet. Även tingsfester hölls under stora träd.

Förr i världen var det mycket vanligt att man planterade ett vårdträd på varje gård. Det var oftast en ask, lind eller björk som man planterade. Trädet skulle med sin styrka skydda gården.

Ibland kallade man gårdens träd för livsträd. Det kunde planteras då ett barn föddes och visade på barnets vitalitet. Vissnade trädet, eller på annat sätt inte mådde bra, visade det på att även barnet var sjukt. Dog trädet - visste man vad som strax skulle hända med barnet... Seden att plantera ett träd vid ett barns födelse finns fortfarande, även i andra länder än Sverige.

Det fanns även något man kallade dödsträd. Om till exempel ett fruktträd blommade på hösten var det ett omen om att någon på gården skulle dö innan våren.

Träd kunde även vara helande. Oftast såg de då annorlunda ut på något sätt. Kanske var det underligt växt eller ovanligt knotigt. Träd som kunde bota sjukdom stod oftast litet avskilt eftersom man riskerade att få tillbaka sjukdomen - eller en annan - om man kom för nära. Trots att man var rädd för trädet användes det ofta flera gånger genom att man stack in trasor, pluggar eller liknande i det. På så sätt överförde man sjukdomen till trädet.

Den mest kända "trädritualen" vi har i nutid, är förmodligen traditionen med julgran. Julgranen inomhus är en ganska ny företeelse. Utomhus har "gran traditionen" däremot funnits mycket längre. Man ställde granarna (ibland även tallar) vid farstubron när man på gården var färdig med allt julstök. Den som var först med sin gran skulle även bli först med att få skörden under tak när den tiden kom!