Precis som currylinjerna finns även hartmannlinjer över hela jorden. De är lite svagare iSverige och starkare närmare ekvatorn, men de är fortfarande mycket lätta att hitta. Hartmann-mönstrena är lite rektangulära och ligger här i Sverige med ca 3 x 4 meters rektanglar. Närmare ekvatorn är rektanglarna något större, ca 4 x 6 meter. Hartmannlinjerna ligger också i nord-syd öst-väst, vilket är 45 graders vinkel mot currylinjerna. 

Hartmannlinjerna fungerar mycket som currylinjerna. De påverkar naturen på olika sätt både positivt och negativt. Dock dras inte blixten till hartmannkorsen.

En intressant iakttagelse är att om man tar en grusplan (eller någon annan plan marksnutt) och sätter en väska på ena sidan. Man ställer väskan så att man har en hartmannlinje på tvären över planen. Sedan skall man gå rakt över planen till väskan med förbundna ögon. Så kommer de flesta att vika vid linjen och följa den istället. Några få kommer fram och några viker av direkt. Men om man istället koncentrerar sig endast på väskan, kommer många fler fram. 

Om en person, som kan detektera jordstrålning, ute på ett öppet fält går längs väderstrecken N-S, Ö-V med enslagruta, så kommer personen antagligen få utslag ungefär varannan meter. Man har då lyckats detektera det s.k. hartmann-nätet. Det är ett jordstrålningsnät med ca. 20 cm breda fält som löper längs väderstrecken i linjer, som bildar rutor där sidan är ca. två meter. De går att detektera över hela jorden, dock så ändras inte dimensionerna på näten nämnvärt. Namnet kommer från den tyska doktorn Ernst Hartmann, som upptäckte det på 1950-talet. Det har dock varit känt långt tidigare av våra förfäder.