Träd:

Al  = alen kallas för eldens träd, den symboliserar starka inrättningar och kraft att kontrollera de ytrre krafterna som symboliseras av de 4 vindarna.

Alm= Sömnens,kärlekens och givandets träd.

Apelsin= Kärlek,överflöd,tur ,pengar

Ask= Vidgande horisonter,resor,speciellt till sjöss,helande och styrka, välstånd

Forts följer............