ritual.

Den magiska cirkeln

Athamé

En svartskaftad, tveeggad dolk som används under ritualer till att dra upp skyddcirklar och projicera kraft. Den används nästan aldrig till att skära något på det här materiella planet. Traditionellt skall den alltid bäras intill kroppen.