Är det möjligt att NASA bombade månen för att förstöra en främmande bas? Enligt många människor runt om i världen, är svaret ett stort JA.


 

Enligt en uppsättning bilder och påstådda rapporter finns främmande strukturer på ytan av månen, och NASA lanserade en två-tons kinetisk vapen för att förstöra dem, trots internationella lagar tydligt förbjuder det.

En av de största gåtor om ufon och utomjordiskt liv är huruvida regeringar och rymdorganen runt om i världen som täcker upp sådan information. Samtidigt ser UFO på jorden och videoklipp från rymden är inte något nytt, under de senaste åren, har en hel del uppmärksamhet riktats mot jordens måne. Där på ytan av jordens naturliga yta låg många "Alien" baser. Det faktum att många tror NASA och regeringar runt om i världen har täckt upp information om dessa främmande baser har blivit en allmänt accepterad ideologi under det senaste decenniet bland UFOloger och troende.

En av de mest intressanta sakerna månen, vilket innebär en "typisk" cover-up är LCROSS uppdrag av NASA där de bokstavligen bombade månens yta för påstådda "vetenskapliga" ändamål.

Trots att det strängt förbjudet släppte NASA en "Centaur" kinetisk vapen som i slutändan påverkade månen.

Under de senaste decennierna har flera mycket viktiga avtal gjort betydande inverkan på militära rymdpolitik, och enligt boken stigar Heaven: Utvecklingen av Airpower teori , följande fördrag är att notera:

1) Den yttre rymden fördraget (OST) som går tillbaka till 1967, anges tydligt att internationell lag gäller bortom atmosfären. Fördrag av 1967 reemphasized stående internationella lagar och inledde nya rymdrelaterade lagar: Fri tillgång till rymden och himlakroppar för fredliga avsikter, förbud mot nationella anslag för rymd eller himlakroppar, förbud mot att sätta några massförstörelsevapen i rymden eller på himmelsk kroppar.

2) missilförsvars (ABM) fördrag av 1972 (som undertecknades mellan USA och Sovjetunionen) förbjöd utveckling, testning och anställning av rymdbaserade ABM.

3) Konventionen om registrering (1974) skall parterna för att upprätthålla ett register över föremål som lanserades i rymden och rapportera banparametrar och allmän funktion av dessa objekt till FN.

4) Och viktigast av allt, miljö Ändring konvention som undertecknades 1980 som förbjuder fientlig användning av miljö modifiering.

Förutom de ovan nämnda avtal, i 1977 en konvention slöts om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljöförändringsteknik som anges ett antal förbud även med avseende på rymden och himlakroppar. 

Trots de ovan nämnda fakta, modifierad NASA ytan av månen efter lanseringen av två ton kinetiska vapen som skapade en 5-mil bred krater.

"Officiellt", den viktigaste LCROSS uppdrag mål var att undersöka förekomsten av isglass i en permanent skuggad krater nära en lunar polarområdet. Uppdraget inleddes tillsammans med Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) den 18 juni 2009 som en del av den delade Lunar Precursor Robotic Program, den första amerikanska uppdrag till månen i över tio år.