Buddha

När Buddha reste i regionen Kosala bland de människor som kallades för Kalamas, mötte han i närheten av staden Kesaputta en grupp människor. De hade med sig en fråga till honom. Frågan var hur de skulle förhålla sig till de läror som olika ledare hävdade var den enda och rätta sanningen.

Buddhas svar brukar kallas för Kalama Sutra och består av ett antal axiom som jag tycker är mycket kloka och som ger för mig handfasta råd för hur man kan och bör hantera dem som säger sig veta hur det är och ligger till, och över huvud taget allt det som erbjuds på det andliga smörgåsbordet:

- Tro inte på något bara för att du hörde det berättas för länge sedan.

- Tro inte på traditionerna bara för att de har förts vidare över många generationer.
- Tro inte på enkla lösningar bara för att många pratar om dem.
- Tro inte på något bara för att det står i dina skrifter.
- Tro inte på dina egna antaganden, de är förhastade.
- Tro inte heller på dina slutsatser som bygger på vad du har sett och hört.
- Tro inte att något är sant bara för att en person verkar trovärdig.
- Tro inte på och håll fast vid någon idé, bara för att den är bekväm och passar dig.
- Tro inte på något bara för att du finner det vara logiskt.
- Tro inte på något enbart av respekt och hänsyn till dina andliga lärare.
- Tro inte på något därför att det har sagts av en auktoritet, en lärare eller en klok man eller kvinna.
- Tro bara på det du kan ta till dig efter grundlig observation och analys, och där du har funnit att allt hänger samman och är till nytta för alla och en var. Då ska du acceptera det och leva efter det.